Voor bedrijven
Als werkgever bent u gebaat bij volledige inzet van uw werknemer. Wordt uw werknemer thuis geconfronteerd met zorg voor een zieke partner, ouder of kind, dan kan de balans tussen werk en privé verstoord raken en kan ziekmelding en/of verzuim het gevolg zijn. Ook zal deze werknemer gedwongen zijn om onder werktijd met instanties te bellen om thuis de zorg te regelen. Avant Zorgadvies biedt hulp bij het ordenen van de thuissituatie of bij het bemiddelen tussen werkgever en werknemer. Gevolg zal zijn dat de werknemer met de volle aandacht aan het werk kan zijn in de wetenschap dat thuis alles goed geregeld is. Uitval, en dus verzuim, kan daardoor worden voorkomen.


Links
www.ciz.nl

www.mezzo.nl
Vereniging van mantelzorgers

www.minvws.nl
info over wmo