Welkom op de site van Avant Zorgadvies
Avant Zorgadvies biedt ondersteuning door regeltaken over te nemen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat u meer tijd en energie overhoudt voor het uitvoeren van de daadwerkelijke zorg of voor eigen activiteiten en ontspanning.
In overleg met u wordt nagegaan welke regeltaken Avant Zorgadvies kan overnemen, bijvoorbeeld:


Links
www.ciz.nl

www.mezzo.nl
Vereniging van mantelzorgers

www.minvws.nl
info over wmo