Voor mantelzorgers
Ik een mantelzorger?? Veel mensen herkennen zich niet in het woord mantelzorger. Volgens de wet is een mantelzorger iemand die vanuit een sociale relatie minimaal 8 uur per week gedurende minimaal 3 maanden zorg verleent aan een naaste.(Niet te verwarren met vrijwilligerswerk; want hier kiest iemand bewust voor).
Zorgen voor een ander betekent vaak ook veel extra regelwerk, zoals afspraken maken met uw werkgever, ingewikkelde formulieren invullen of bemiddeling bij officiŽle instanties. Door veel mantelzorgers wordt dit als extra belastend ervaren, omdat het naast de zorgtaken gedaan moet worden. Kortom, u belt Avant Zorgadvies:
Voor het overnemen van de regeltaken bent u bij Avant Zorgadvies aan het juiste adres!!


Links
www.ciz.nl

www.mezzo.nl
Vereniging van mantelzorgers

www.minvws.nl
info over wmo